natuurlijk avontuurlijk

Ouderraad

Aan school is een ouderraad verbonden. De ouderraad probeert in de eerste plaats een bijdrage te leveren aan een positieve ontwikkeling van de school. Verder probeert de raad de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. Dit doet de raad door actief betrokken te zijn bij het organiseren van activiteiten en evenementen voor en door de leerlingen (en hun ouders). Tevens zal de ouderraad de belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad, de buitenschoolse opvangdienst, de directie en het bestuur door op- en aanmerkingen van ouders onder de aandacht te brengen. Tenslotte is het ook de taak van de ouderraad om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vast te stellen en zorg te dragen voor het innen en beheer daarvan.

De samenstelling van de ouderraad vindt u in de schoolgids. Als u meer wilt weten over de ouderraad of u heeft op- of aanmerkingen, tips of suggesties over zaken waar de ouderraad zich mee bezighoudt dan kunt u contact opnemen met de leden van de ouderraad via ons mailadres: ouderraad@schrank.nl.