natuurlijk avontuurlijk

MeerderWeert

Onze school is onderdeel van stichting MeerderWeert

Voor meer informatie per onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.MeerderWeert.nl onder het kopje ouders/schoolgids

 

Inrichting Stichting MeerderWeert

Basisschool de Schrank valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MeerderWeert. Hoe onze stichting is ingericht kunt u terugvinden op de website van MeerderWeert onder het kopje MeerderWeert en ook het kopje ouders/schoolgids/inrichting.

Daarbij kunt u denken aan: algemene informatie, bestuursfilosofie, college van bestuur, raad van toezicht, administratie Amenso en GMR

 

Beleidsdocumenten en verantwoording Op onze website onder het kopje MeerderWeert treft u ook de belangrijkste beleidsdocumenten aan: het koersplan, het jaarverslag, de jaarrekening en klokkenluidersregeling.

 

Speerpunten voor MeerderWeert

Ons koersplan 2019-2023, met als kernthema: 'voor de vormgevers van onze samenleving' is gebaseerd op 3 pijlers:

1. Toekomstgericht ontwikkelen

2. Samen leren, samen leven

3. Eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen

Ons koersplan treft u aan op de website van MeerderWeert, kopje: ouders/schoolgids/beleidsdocumenten.

 

Integraal KindCentrum (IKC)

MeerderWeert stimuleert alle scholen binnen de stichting zich te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. Bij een aantal scholen wordt dit al concreet in uitvoering gebracht. Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen die allen de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt hebben. Voor meer informatie over een IKC kunt u terecht op de website van MeerderWeert, kopje ouders/schoolgids/IKC.

 

Algemene zaken Op de website onder het kopje ouders/schoolgids/algemene zaken hebben wij belangrijke informatie voor u als ouder en/of verzorgers verzameld over: leerplicht, verlofregeling, schorsing en verwijdering, verzekeringen, gedragscode, AVG privacybeleid, klachtenregeling, onderwijsinspectie, sponsoring, ouderbijdragen en kunst&cultuur op school.