natuurlijk avontuurlijk

MeerderWeert

Onze school is onderdeel van stichting MeerderWeert

Voor meer informatie per onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.MeerderWeert.nl onder het kopje ouders/schoolgids
 

Inrichting Stichting MeerderWeert

Basisschool de Schrank valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MeerderWeert. De organisatorische inrichting van MeerderWeert (algemene informatie, bestuursfilosofie, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, administratie Amenso en GMR) kunt u terugvinden op de website onder het kopje 'MeerderWeert' en het kopje ouders/schoolgids/inrichting.

Beleidsdocumenten en verantwoording Op onze website onder het kopje ouders/schoolgids/beleidsdocumenten treft u de belangrijkste beleidsdocumenten, waaronder het koersplan en het bestuursformatieplan. Ook vindt u hier het jaarverslag en de jaarrekening.

 

Speerpunten voor MeerderWeert

In 2015 is het koersplan 2015-2019, met als kernthema: 'MeerderWeert midden in de samenleving' vastgesteld. Als speerpunten voor de komende jaren zijn benoemd:

verbinding, talentontwikkeling door boeiend onderwijs, duurzame schoolontwikkeling en eigenaarschap en (professionele) ruimte. Het koersplan treft u aan op de website van MeerderWeert, kopje: ouders/schoolgids/beleidsdocumenten.

 

Integraal KindCentrum (IKC)

MeerderWeert stimuleert alle scholen binnen de stichting zich te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. Bij een aantal scholen wordt dit al concreet in uitvoering gebracht. Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen die allen de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt hebben. Voor meer informatie over een IKC kunt u terecht op de website van MeerderWeert, kopje ouders/schoolgids/IKC.

Algemene zaken Op de website onder het kopje ouders/schoolgids/algemene zaken treft u informatie aan over: leerplicht, verlofregeling, schorsing en verwijdering, verzekeringen, gedragscode, AVG privacybeleid, klachtenregeling, onderwijsinspectie, sponsoring, ouderbijdragen en kunst&cultuur op school